tirsdag 30. januar 2018

"Nada"


"For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft." 1. Kor 1:18

Det spanske ordet ”nada” betyr på norsk ”intet” eller ”ingen ting.”  De har det samme ordet på serbokroatisk, men da betyr det ”håp.”  Da jeg leste dette første gang, tenkte jeg umiddelbart på evangeliet om Jesus Kristus.  For millioner av mennesker over hele verden betyr evangeliet håp og redning.  Mens for mange andre mennesker er det nærmest ikke-eksisterende.  De anser det for dårskap og det har ingen plass i deres liv.  Vi er mange som vil si at Jesus betyr alt for oss, og det er vanskelig å forstå at for andre betyr Han ingen ting, Han finnes ikke i deres verden.  Derfor er det også så mye håpløshet i denne verden.  Man har gjort det eneste håp som vi eier til ”intet.”  Men Jesus er verdens håp.  Tenk om vi kunne hjelpe noen av dem som regner Han for intet, til å se at det er hos Ham vi finner liv, frelse og håp.  Ordet om korset er ikke dårskap, det er Guds kraft til frelse.  Må Gud hjelpe oss til å forkynne Jesus slik at mennesker får øynene åpnet for det håp som finnes hos Ham, og bare hos Ham.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar