søndag 7. januar 2018

Å elske fiender


"Men Jeg sier til dere som hører: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere" Luk 6:27

Å elske sine fiender er nok en stor utfordring for menneskenaturen.  Det er få av oss kristne som vil si at vi har fiender, men i perioder av livet har vi kanskje uvenner?  Kanskje har du konflikter med andre mennesker, enten på jobben, i familien, blant naboene eller i menigheten?  Hvis vi skal elske våre fiender, så gjelder også oppfordringen våre uvenner eller dem vi har konflikter med.  Hvordan går det an å elske sine uvenner?  Uten Guds hjelp, tror jeg det blir vanskelig.  Men så har Han også sagt at Han skal være med oss i alle ting.  Vi kan be Han om hjelp til å elske dem vi har et vanskelig forhold til.  Så kan vi bestemme oss for at vi skal vise Guds kjærlighet til alle mennesker.  På denne måten kan vårt liv vitne om den kjærlighet Gud har til alle mennesker.  Vi blir et lys i en mørk verden.  Dette er et mer talende vitnesbyrd enn noen preken kan være.  Oppfordringen til å elske våre fiender kommer fra en som vet hva Han snakker om.  Han ba for sine bødler: ”Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør,” Luk 23:34.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar