mandag 15. januar 2018

Kunnskap


"Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap." Hos 4:6

Noen ganger kan man få det inntrykk at kunnskap om Gud og Hans ord er noe som er nedprioritert.  Forkynnelsen er preget av opplevelser og følelser.  Sangene som uttrykker kunnskap er blitt borte, til fordel for de som formidler det samme som forkynnelsen - følelser og opplevelser.  Men jeg vil ikke sette dette opp mot hverandre.  Når vi lærer Herren å kjenne, så omfatter det også våre følelser.  Vi må ha lov til å gi uttrykk for det.  Samtidig vet vi at dersom det ikke er en solid grunnvoll av kunnskap, så kan følelser lett føre oss feil.  Gjennom kirkehistorien er det mange eksempler på hvordan bevegelser har gått feil fordi man lot seg styre av følelser.  Disse bevegelser har gått til grunne, fordi de manglet kunnskap.  Kunnskapen er en sikkerhet mot vranglære, mot falsk forkynnelse, mot å gå feil.  Undervisningen fra Guds ord er derfor det beste vern mot vranglære.  Bibelforkynnelsen er den mest aktuelle og livsnære forkynnelsen, fordi det er en formidling av Guds sannheter til mennesker i dag.  Det Gud ønsker å tale inn i ditt liv i dag, det finner du i Hans ord.  Det er dette som gjør Ordet aktuelt og livsnært gjennom alle tider.  Gud taler inn i våre liv.  Bibelundervisning som gir kunnskap vil da være den mest aktuelle forkynnelsen i vår tid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar