fredag 19. januar 2018

Kristne som glemmer


"Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere." Joh 14:26

Stadig hører jeg kristne som reiser seg i vitnemøter og forteller at de glemmer å takke Gud.  Vi ber om det ene og vi ber om det andre, sier de, men vi glemmer ofte å takke Gud for alle bønnesvarene.  Det er helt sikkert viktige påminnelser.  Men kan det hende vi kristne også glemmer andre ting?  Det er ikke sikkert at det bare er takken vi glemmer, kanskje vi også glemmer ting Herren har sagt og gjort i våre liv og i sitt ord?  Da er det godt vi har mottatt Han som skal lære oss alle ting, og minne oss om alt det Jesus har sagt oss.  Vi trenger det.  Han kan lære oss både å takke og å huske.  Den Hellige Ånd har ikke et nytt budskap til deg, det er ikke sine egne åpenbaringer og tanker Ånden gir deg.  Jeg har hørt mennesker si at Ånden viste dem noe, men jeg kunne vite med en gang at dette ikke var forenelig med Gud ord.  Da kan vi vite at det ikke var Guds Ånd som sa dette.  For det Ånden gjør, når Han taler til oss, er å minne oss på det Jesus allerede har sagt oss.  Han vil aldri lede deg til noe som er i konflikt med Ordet.  Dette er også en god grunn til å være lydhør for Den Hellige Ånd.  Han leder deg alltid på Jesu vei.  Når du lærer å kjenne igjen Hans ledelse, så er det i seg selv en beskyttelse fra alle de røster som leder annerledes.  Så ikke glem å lytte til Åndens røst i ditt liv, kanskje Han vil tale til deg akkurat nå? Hva vil Han minne deg om i dag?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar