onsdag 10. januar 2018

Jeg har kalt deg


"Frykt ikke, for jeg har forløst deg.  Jeg har kalt deg ved navn; du er min!" Jes 43:1

Det er vondt å kjempe med frykt.  Enda verre er det å kjempe med frykten for at jeg ikke er bra nok for Gud, eller være usikker på om frelsen holder.  Mange sliter med slike tanker.  Disse tankene kan komme til oss i ulike perioder av livet.  Noen ganger kommer den onde til oss for å gjøre livet surt.  Han vil at du ikke skal være trygg og sikker på din frelse.  Men vi har hørt Guds stemme.  Hans røst lyder fra Bibelen.  Det er Gud som taler til oss gjennom sitt ord.  Da er det godt å bli minnet på at frelsen ikke bygger på mine gjerninger.  Det er ikke jeg som har forløst meg, det er Han.  Det er hva Jesus gjorde på korset, som du bygger din frelse på.  Når vi tar imot Jesu Kristus, så virker det til frelse i våre liv, og vi blir forsonet med Gud.  Så frykt ikke, det er Han som har forløst deg.  Det er også Han som kaller deg sin.  Det var Han som kalte deg.  Det var ikke noe du plutselig kom på av deg selv, det var Guds verk i ditt liv.  Han som kalte deg, Han har forløst deg og kaller deg for sin.

I Joh 6:37 sier Jesus: ”Alle dem som Faderen gir Meg, kommer til Meg, og den som kommer til Meg, skal Jeg aldri støte ut.”  Smak på ordet ”aldri.”  Når du har gitt ditt liv til Jesus Kristus, gjort Han til Herre i ditt liv, når vil Han da støte deg ut?  Aldri!  Så frykt ikke, Han har forløst deg.  Han har kalt deg ved navn – du tilhører Han.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar