torsdag 4. januar 2018

JA til Guds ord


"Dette er budet, lovene og dommene som Herren deres Gud har befalt meg å lære dere, så dere kan holde dem i det landet dere skal gå inn i for å ta det i eie, for at du kan frykte Herren din Gud, holde alle Hans lover og Hans bud som Jeg befaler deg, både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, og for at dine dager kan bli mange. Derfor Israel, hør, og ta deg i vare så du holder dem, så det kan gå deg vel, og dere kan bli overmåte tallrike, slik Herren, dine fedres Gud, har lovt deg, i et land som flyter med melk og honning. Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én! Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som Jeg befaler deg i dag, skal forbli i ditt hjerte." 5. Mos 6:1-6

Teksten ovenfor befinner seg i en del av Bibelen som noen opplever litt tyngre enn andre deler, fordi det stadig understrekes hvor viktig det er å holde loven og følge Herrens bud. Sitatet er i så måte ikke noe unntak. Men for den som har tilegnet seg Guds lov i riktig rekkefølge, er ikke budene tunge. Jesus sier: «For mitt åk er godt og min byrde lett» (Matt 11:30).

I kapitlet før det vi leser i dag, står det bl.a.: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» I dag blir dette utdypet til: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt.» Når kjærligheten til Gud bor i hjertene, blir det ikke vanskelig å si ja til Guds ord. Når du elsker et annet menneske, er det ikke en byrde å forsøke å gjøre denne glad. Vi ønsker ikke å såre den vi elsker. Tvert imot, vi gjør alt vi kan for at den vi elsker skal glede seg og ha det godt.  Slik også med Herren. Guds ord og befalinger er ingen byrde, vi lytter med glede til Herrens ord og lever etter det. Så hender det at vi av og til sårer selv det mennesket vi elsker, da må vi be om tilgivelse. Slik også i vårt forhold til Gud. Kun Jesus har vært fullkommen. – Herre, tilgi oss vår synd og de gangene vi såret deg, og hjelp oss til å følge dine bud, amen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar