torsdag 11. januar 2018

Jeg er med deg


"Går du gjennom vannene, skal Jeg være med deg, og gjennom elvene, skal de ikke skylle over deg. Går du gjennom ilden, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg." Jes 43:2

Det er godt å vite at vi alltid har en som går med oss.  Livet er ikke bare lett og problemfritt.  Også kristne rammes av ulike vanskeligheter og sykdommer.  Forhold som kan gjøre livet tungt.  Noen ganger kan vi føle at vi virkelig har havnet på dypt vann.  Da kommer dagens ord til oss og viser oss at selv når du går gjennom vannene er Herren med deg.  Gud har lovet å være med oss og bære oss gjennom både ild og vann.  Der hvor det ser mest håpløst ut, er livet med Gud på sitt sterkeste.  Når vi ikke lengre har egen styrke å bygge på, da løfter Gud oss opp.  Når vi i vanskelige tider får oppleve hvordan Gud hjelper oss, da bygges også troen sterkere i våre liv.  Vi får oppleve en glede over å kjenne Han som alltid er med oss og som alltid beskytter oss.  Når Daniels tre venner ble kastet i ildovnen, gikk Guds sønn sammen med dem, Dan 3:25. Vi har Hans løfte på at Han alltid vil være nær hos den som holder seg nær til Ham.   

Når vi en dag står foran Guds trone i himmelen og skal lovprise Herren sammen med alle de hellige, kan vi stolt proklamere at vi kjenner Han som var med gjennom ild og vann.  Vi vil gi Han den ros og ære Han fortjener, og takke Han for Hans trofasthet imot oss. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar