tirsdag 9. januar 2018

Fristelse


"Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det." 1. Kor 10:13

”Jeg kan motstå alt, unntatt fristelser,” er det en som skal ha sagt litt humoristisk.  I møte med de fristelser Herren omtaler i sitt ord, får vi be om en annen holdning.  Det ligger vel i sakens natur at en fristelse er fristende.  Det er alltid slik at fristelsen kommer der det passer minst, når du er svak.  Også solide kristne har sine svake sider.  Det er her den onde setter inn sine angrep, og frister til fall.  Når du møter fristelsene, vil du alltid ha et valg.  Det er ikke slik at du må la deg friste.  Side om side med fristelsene finner du en utvei.  Det er ikke alltid den letteste veien.  Men det er den rette veien.  Den er ikke like fristende i øyeblikket, men i ditt hjerte kjenner du at Gud tilbyr deg en annen vei.

Vi har alle opplevd å gå feil i møte med fristelsene.  I ettertid så vi at vi burde ha handlet annerledes.  Kanskje er vi også skuffet over oss selv.  Gud viser oss at vi ikke behøver å falle.  Vi fristes ikke over evne.  Det betyr at vi faktisk har et valg.  Fristelsene er aldri så sterke at du bare må følge dem.  Gud er trofast, Han gir deg den kraft du trenger, hvis du bare velger hans utvei.  Men husk: Om du falt i går, så er Han trofast og rettferdig og renser deg fra all synd, 1. Joh 1:9.  Og neste gang velger vi Guds utvei.  Vi lærer av våre feil.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar