mandag 22. januar 2018

Fritt ord


"Til slutt, brødre, be for oss at Herrens ord må få fritt løp og bli æret, slik det allerede er hos dere," 2. Tess 3:1

Her står det: be for oss at Herrens ord må få fritt løp.  Det står ikke at man ber for byen, landet eller folket.  Som regel er det i oss at hindringene ligger. Da handler det både om at ikke noe i oss skal hindre forkynnelsen av Herrens ord, men det handler også om frimodighet til å vitne om Jesus. 

Hvert år deles ”Fritt Ord prisen” ut i Norge til noen som har markert seg positivt når det gjelder ytringsfrihet. Kanskje tiden er inne for å gi denne prisen til kristne forkynnere. Det er mange som forsøker å dempe forkynnelsen av Jesus Kristus.  Men ingen kan stoppe mitt vitnesbyrd, uten at jeg tillater det.  Derfor er det viktig å be om at Herrens ord må få fritt løp i oss.  Vi må ikke la oss hindre av at noen ikke liker vårt vitnesbyrd, eller ikke tåler å høre navnet Jesus.  Hvis vi lar oss hindre, så betyr det at vi kanskje fratar mennesker muligheten til å høre om frelsen. Når vi har bedt om at Ordet skal ha fritt løp i oss, da kan vi også be for byen, landet og folket – at Ordet skal bli tatt vel imot.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar