mandag 29. januar 2018

Et nytt kar


"Det karet han laget av leiren, ble ødelagt i pottemakerens hånd. Derfor laget han det om igjen til et annet kar, slik det var rett i pottemakerens øyne å lage det." Jer 18:4

Det er mye trøst i dette ordet fra Jeremia.  Det er ikke alltid at livet går slik vi hadde håpet og trodd.  Vi kan oppleve at forholdet både til andre mennesker og til Gud ødelegges.  Vi kan også gjøre ting som bryter ned og ødelegger i vårt eget liv.  Noen ganger er det vår egen skyld, andre ganger er det forhold vi ikke var herre over.  Uansett om vi er skyld i det selv eller ikke, når noe blir ødelagt i våre liv, så er det smertefullt.  Da er det to ting i dette verset som jeg synes er til stor oppmuntring.  For det første så stod det om det som ble ødelagt i pottemakerens hånd.  Vi er altså i Hans hender også når vi opplever det smertefulle.  Ingen kan rive oss ut av Hans hånd, heller ikke de vonde opplevelsene vi møter i livet – også da er vi i Guds hånd.  Men når noe er ødelagt, så starter Han på nytt i våre liv.  Han former, bygger og danner noe nytt.  Det nye karet Han former, er kanskje ikke slik du hadde tenkt det, for Han former det sik som er rett i Hans øyne.  Når du er villig til å la Gud forme deg, da blir du slik Han mener er rett.  Når alt kommer til alt, så er det også slik vi ønsker å være. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar