lørdag 20. januar 2018

Kjærligheten dekker over synd


"Og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for: Kjærligheten dekker over en mengde synder.  Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage!" 1. Pet 4:8-9

Vi vet hvordan Guds kjærlighet ikke bare dekker over synd, men renser oss fra all synd.  Vi, som har syndet på ulike måter, blir stående hellige og feilfrie framfor Gud.  En fantastisk sannhet.  Her handler det imidlertid ikke om Guds kjærlighet, men om vår.  Du utfordres av Herren til å ha kjærlighet til dine brødre og søstre i menigheten.  Den appellen kommer mange ganger i Det Nye Testamentet. Det som er spesielt her, er at vi får høre at kjærligheten dekker over mange synder.  Skal vi ikke avsløre og avdekke synden da?  Det er Den Hellige Ånds oppgave å overbevise om synd, rettferdighet og dom, Joh 16:8.  Vår oppgave er å elske hverandre i all vår ufullkommenhet, og samtidig oppmuntre hverandre til å leve helt for Jesus. Kjærligheten skjuler ikke synden i den betydning at vi holder ting hemmelig.  Den dekker over ved at vi er overbærende og tilgir.  Vi holder ikke fast ved synden, eller holder den opp mot hverandre.  Vi tilgir og går videre.  1. Kor 13:7 sier: ”Kjærligheten tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.”

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar