tirsdag 2. januar 2018

Herren skal lede deg


"Herren skal alltid lede deg. På tørre steder skal Han mette din sjel, og Han skal styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell, der vannet aldri svikter." Jes 58:11

Tenk det, Herren skal alltid lede deg!  Noen setter sin lit til mennesker og politiske ideer og tanker.  Andre lar seg lede av religiøse forestillinger om stjernebilder, horoskoper, åndelige vesener osv.  Den som har mottatt frelsen i Jesus Kristus, har et løfte om at vi skal bli ledet av Herren selv.  Heller ikke Moses var fornøyd med noe mindre enn Herrens ledelse.  For når Moses får beskjed om at det var en engel som skulle vise vei, sier han i 2. Mos 33:15: "Hvis Ditt Åsyn ikke går med oss, må Du ikke føre oss opp herfra.”  Med jevne mellomrom lokker forkynnere kristne etter seg med historier om samtaler med og ledelse av engler.  Men vi er ikke fornøyd med noe annet et Guds tale og ledelse ved Ordet og Ånden.  For det er Han som leder oss, som metter vår sjel, som styrker våre ben, og som har lovet å gjøre oss til en vannrik hage, et kildevell der vannet aldri svikter.  Både bibelhistorien og kirkehistorien har vist oss at engleåpenbaringer ikke er til å stole på.  Mens den samme historien viser oss at Herrens ord alltid er til å stole på.  Da vet vi hvor vi skal gå for å hente ledelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar