torsdag 4. januar 2018

Visdom


Den som gir nøye akt på ordet, skal finne det gode, salig er den som stoler på Herren. Den som er vis i hjertet, skal kalles forstandig. Ordspr 16:20-21

Alle som har hatt lederoppgaver kjenner at det de trenger fremfor noe er visdom.  Visdommen gjør forskjellen på en god og dårlig leder.  Det var sikkert det Salomo også kjente på, da han ba Herren om å gi ham visdom.  Og vis er den som gir nøye akt på Guds ord, han skal finne det gode.  Den som tar Guds ord på alvor og lever etter det, vil oppleve den tilfredsstillelse det er å bruke sitt liv og sine evner på det som er rett.  Visdommen er som et kompass vi kan styre våre liv etter.  Uten dette kompasset vet vi ikke hvor vi skal gå og vi havner på ville veier.  Det er lett å gå seg vill.  Mange røster hevder at de representerer Guds ord og vilje for oss.  Så hvor finner vi da den visdommen vi trenger for å leve og lede rett?  Det stod i teksten at det er den som gir nøye akt på Ordet, som skal finne det gode.  Videre står det at den som stoler på Herren er salig.  Det er dette som er visdom.  Det er i Ordet og i Herrens ledelse vi kan finne det vi trenger.  Å sette sin lit til Gud, er visdom.  Å følge Hans spor leder både til visdom og lykke.  ”Herre, gi meg troens visdom!”

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar