fredag 5. januar 2018

3 troshelter


Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego svarte og sa til kongen: "Nebukadnesar, vi trenger ikke svare deg i denne saken….  så skal det være kjent for deg, konge, at vi ikke vil dyrke gudene dine. Vi vil heller ikke tilbe gull-billedstøtten som du har satt opp." Dan 3:16-18
Historien om de tre trosheltene fra Det Gamle Testamentet blir bare mer og mer aktuell i vår tid.  Forfølgelsene øker mange steder.  Også i vårt land kjenner vi at presset mot de troende øker.  I dag opplever mange et press til å gjøre ting de vet ikke er rett.  Holder du fast ved Bibelens ord når det er i konflikt med vår tids oppfatninger, så vil du oppleve motstand.  I Norge kan motstanden være ubehagelig, men mange andre steder i verden innebærer det større offer.  Kristne blir forfulgt og drept i flere land.  Dette skjer fordi man ikke vil gi avkall på den tro som vi har på Herren og Hans bud.  I likhet med kristne i Nord-Korea, Iran, Saudi-Arabia og flere steder, kunne heller ikke Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego fornekte sin tro ved å følge ordre fra vantro myndigheter.  Avguder behøver ikke bare handle om figurer og bildestøtter, det kan like gjerne være ideologier og oppfatninger som tar Herrens plass som autoritet i våre liv.  Ta en beslutning om å være en som tror og blir stående - slik forfulgte troende gjør over hele verden, og slik trosheltene i Det Gamle Testamentet inspirerer oss til å gjøre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar