fredag 12. januar 2018

Mitt hus og ditt hus


"Dere ventet så mye, men se, det ble så lite. Da dere tok det i hus, blåste Jeg det bort. Hvorfor? sier hærskarenes Herre. Fordi Mitt hus ligger i ruiner, mens hver eneste en av dere har det travelt med sitt eget hus." Hag 1:9

Jeg synes det nesten er vondt å lese dette verset.  Profeten taler inn i våre liv.  Hvilke prioriteringer har vi?  Hva er viktigst for oss?  Vi sier at Herren eier hele vårt liv, men er det sant?  Menigheter sliter med å få medlemmene til å påta seg oppgaver, med å få inn nok i kollekter og gaver til å holde arbeidet oppe.  Samtidig ser vi at det aldri før har vært et så stort privat forbruk som i dag.  Lønnsveksten de siste 20 årene har ikke gjenspeilt seg i menighetens budsjetter.  Er de troende mer opptatt med sitt eget hus, enn av Guds hus? 

Heldigvis skjer det også mye positivt.  Det er menigheter som vokser og som får med seg nye mennesker.  Menigheter som fungerer og blir brukt av Gud.  Det som kjennetegner disse menighetene er at de fleste medlemmene har valgt å sette Guds rike først.  De har valgt å prioriterer Guds hus.  Når vi velger Guds vei, så gjør det noe med oss, og det gjør noe med menigheten.  ”Søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg,” var det en som sa.  Lever du og jeg etter det?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar