lørdag 24. mars 2018

Å fullføre


Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Fil 1:6

Da du sa ja til Jesus, og tok imot Han som din Frelser og Herre, så var det Herren som frelste deg.  Vi kan lite gjøre annet enn å si ja til Han.  Frelsen er ene og alene Guds verk i oss.  Våre gjerninger frelser ikke, det er heller ikke vårt vitnesbyrd som skal frelse andre.  Vårt vitnesbyrd er viktig og Gud bruker det for å tale til mennesker, men det er Herren som frelser.  Det er viktig å se dette, for når vi ser at frelsen er Guds verk, da blir det også lettere å se at frelsen er noe som holder.  For Gud gjør ikke dårlig arbeid.  ”Men Min frelse varer til evig tid,” står det i Jes 51:6.  Var frelsen avhengig av oss, kunne vi nok tvile på kvaliteten av frelsen.  Men heldigvis hviler den på Jesu verk. Den gode gjerning Han begynte i våre liv da vi tok imot Han, den vil Han også fortsette.  Han arbeider videre i våre liv.  Gud er daglig i virksomhet i ditt liv gjennom sin Hellige Ånd.  Det burde ikke være noen tvil om at Den Hellige Ånds gjerning i deg vil være fullført den dagen vår Herre Jesus Kristus kommer igjen.  Så sørg for at Guds Ånd får gode arbeidsvilkår i ditt liv.  

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar