onsdag 7. mars 2018

Budskap fra engler


Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! Gal 1:8

Hvorfor er en del kristne så kritiske til budskap fra engler?  Noen ganger er det kristne som vitner om engleåpenbaringer, andre ganger er det mennesker fra nyreligiøse sammenhenger som forteller om engler som meddeler dem et budskap.  Det er bibelsk med englebesøk, det har skjedd mange ganger og på mange måter.  Men grunnen til den sunne skepsisen til englebudskap, finner vi i verset ovenfor. Verset forteller oss noe viktig; Engler kan oppsøke mennesker og gi dem et budskap som ikke er riktig.  Husk at Bibelen forteller om et fall blant englene hvor en tredel av englene falt.  Dette er engler som fortsatt er i virksomhet, og som ikke lengre går i Guds tjeneste.  De vet også hvordan man skal fremstå for å lure mennesker til å tro at de kommer fra Herren.  Derfor må alle slike opplevelser og påstander om kommunikasjon med engler prøves på Guds ord.  Enkelte ganger kan også budskapet var rett, men hvis fokuset blir engler, da blir det feil.  Fokus skal være Jesus Kristus, og budskapet skal kunne prøves på Guds ord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar