mandag 12. mars 2018

Ut av mørkets makt


Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike. Kol 1:13


I følge Kolosserbrevet er det Gud Fader som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Jesu Kristi rike.  Det er interessant at det sies slik.  For vi tenker at det er Jesus som har gjort dette - og det er det.  ”Jeg og Faderen, vi er ett,” sier Jesus.  På den måten understreker han treenigheten.  Det Jesus har gjort, har Faderen gjort.  Det Faderen har gjort, har Sønnen gjort, fordi Faderen og Sønnen er ett. 

Gjennom frelsen har Han ført oss ut av mørkets makt.  Bibelen er tydelig på at de mørke krefter faktisk har makt.  Den onde får makt over mennesker som sier nei til Jesus.  Denne makten kan kun brytes gjennom å skifte herre.  Når vi gjør Jesus til Herre, da brytes mørkets makt over våre liv, og vi blir frie.  Noen sier at de ikke vil ha noen gud til å bestemme over sitt liv, og tror at de dermed bestemmer selv. Vil du være din egen herre, så får du mørke med på lasset.  Da er det bedre å være satt over i Jesu Kristi rike.  Et rike i frihet og glede.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar