lørdag 31. mars 2018

Begravelse av synden


Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. Rom 6:3-4

I går handlet andakten om å hvordan synden ødelegger og binder mennesker, mens Kristus kaller oss ut i frihet.  Samme avsnitt i Bibelen handler om hvordan dåpen er en begravelse av det mennesket som levde under synden.  For når vi tar imot frelsen i Jesus Kristus, legger vi det gamle livet bak oss.  Livet som syndens trell er dødt og må begraves.  Når vi har tatt beslutningen om å følge Jesus, er det både rett og riktig at vi begraver det gamle livet i dåpen.  Når vi dyppes helt under, og vannet omslutter oss, er vi begravet med Kristus.  Når vi reises opp av dåpsvannet, står vi opp til et nytt liv.  Vi er å regne som døde for synden, men levende for Gud.  Synden har ikke lengre noen makt over oss, hvis vi ikke gir den makt.  ”Vi som er døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den?” spør Paulus i vers 2.  Beslutningen om at jeg vil leve helt for Herren og vende synden ryggen er viktig.  Å vise at vi mener alvor, ved å begrave synden i dåpen, er også viktig.  Så ber vi om kraft, styrke og veiledning til å fortsette å leve det nye livet.  Faller du, er Hans nåde den samme, og Han løfter deg opp så du kan fortsette ditt liv med Han.  Må Gud velsigne deg.

 Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar