lørdag 10. mars 2018

Barnevelsignelse


Men da Jesus så det, ble Han meget harm og sa til dem: "La de små barna komme til Meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.” Og Han tok dem i armene Sine, la hendene på dem og velsignet dem.  Mark 10:14 og 16


Det var disiplene som var årsaken til at Jesus ble sint denne dagen.  Foreldrene hadde tatt med seg sine barn, for at Jesus skulle be for dem og velsigne dem.  Så ville disiplene hindre at barna kom til Jesus.  Kanskje de tenkte at barna forstyrret Ham?  Eller at det var viktigere at de voksne fikk høre hva Han hadde på hjertet, enn at barna skulle oppleve Jesus?  Vi vet ikke hvorfor, men vi vet at Jesus ble sint.  Så sier Han dette som mange synes å være uenig med Ham i: ”Guds rike hører slike til.”  Barna hører Guds rike til.  De er ikke avhengig av foreldrenes tro, eller mangel på tro. Barna har en naturlig del i Guds rike fordi de hører Herren til.  Etter som tiden går, må også barna ta stilling til Jesus og frelsen.  Men så lenge de er barn, så har Herren sagt at de hører Guds rike til.  Alle foreldres mareritt er å oppleve at et barn blir revet fra dem, enten i sykdom eller ulykke.  Hva skjer med dette barnet?  Jo, Jesus har sagt at det hører Guds rike til.  Da vet vi at barnet er hjemme hos Herren i Guds himmel.  Det er ikke bare en trøst, det er et faktum.  Jesus tok barna i sine armer og velsignet dem.  Mange menigheter har valgt å følge Jesu eksempel også i dette, og kaller det barnevelsignelse.   

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar