onsdag 28. mars 2018

Han er med oss


Dette fortalte de ham og sa: Vi kom til det landet du sendte oss til. Og sannelig, det flyter med melk og honning, og her er noe av frukten derfra. Men det er et mektig folk som bor i landet. Byene er befestede og meget store. Dessuten så vi etterkommerne av Anak der. 4. Mos 13:27-28

Gud hadde lovet at Israelsfolket skulle få tilbake det landet som de hadde forlatt, da de under den store hungersnøden var nødt til å emigrere til Egypt.  Der hadde de levd som slaver i flere hundre år, men Gud hadde gitt dem Kanaan.  I mellomtiden hadde andre folkeslag okkupert jødenes land, men Gud hadde gitt dem landet og Han ville gi det til dem på nytt. 12 speidere hadde undersøkt landet, 10 av dem var opptatt av problemene.  De så motstand på alle kanter.  De så befestede byer, mektige folkeslag og til og med Anakitter.  Skumle saker!  2 av speiderne så annerledes på saken.  De så Guds løfter.  De så landet som flyter av melk og honning.  De så en Gud som ville være med dem, og med Hans kraft og styrke ville det ikke finnes noe som kunne stoppe dem.  Hvor ofte har ikke mismot og feil perspektiver hindret det kristne arbeidet?  Når vi vet hvem vi tror på og hvem Han er, så vet vi også at Hans løfter holder.  Vi vet at vi har en med oss som vil kjempe for oss.  Vi har ingen ting å frykte eller beklage oss over, for Herren, hærskarenes Gud, er med oss – hvem kan da være mot oss?

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar