mandag 26. mars 2018

Ikke ved makt


Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Min Ånd, sier hærskarenes Herre. Sak 4:6

Noen ganger når jeg leser kirkehistorien eller hører historier om hvordan enkelte kirker og geistlige har gått fram for å spre sin tro, så kjenner jeg at jeg både provoseres og blir oppgitt og trist.  Noen drepte hedninger som ikke ville bli frelst, andre mishandlet og misbrukte dem.  Mye av det vi kan lese om i kirkehistorien har ingen ting med Gud å gjøre, det er maktmennesker som lever ut sitt eget maktbegjær og egoisme.  Så sier Guds ord; ”Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd.” Guds ord tar altså avstand fra deler av kirkens egen misjonshistorie.  Heldigvis synes jeg å se at vår tids misjon har lært av tidligere tiders feilgrep.  I dag er det kjærligheten til Gud og mennesker som er det sentrale, ikke maktbegjær og egne behov.  Slik var det selvfølgelig også for mange i tidligere tider, men de dårlige eksempler ”roper” så høyt.  Det er viktig at det er Guds Ånd som driver oss, og at det er Han som får gjøre verket.  Vi er kun redskaper i Hans hånd.  Vår oppgave er å gi videre det vi selv har fått del i.  Så er det opp til Gud å gjøre resten.   For det er ikke ved deg eller meg deg skal skje, men ved Guds Ånd.

 Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar