onsdag 14. mars 2018

Opphavsmann og fullender


Jesus, troens opphavsmann og fullender. Hebr 12:2

Er troen noe du har tilegnet deg selv?  Hvem er det som er opphavsmann til den tro du har mottatt i ditt hjerte?  Dette lille utdraget av vers 2 forteller oss noe viktig.  Tro handler ikke om hva du har opparbeidet deg.  Opphavsmannen til den tro du har, er Jesus Kristus.  Troen er en gave som vi tar imot.  Det er Han som skaper tro, og vi gir troen vekstvilkår i våre liv.  Troen vokser når du gir den næring.  Gjennom fellesskapet med andre troende i menigheten, ved bibellesning og bønn, så vokser troen i oss.  Men det er Jesus som er opphavsmannen til denne troen.  Han er også den som fullender troen i våre liv.  Han vil sørge for at du når målet for troen.  Målet for troen er fellesskap med Gud i all evighet, et rikt liv hvor vi kan hvile i den allmektige Guds armer.  Jeg synes det er godt å vite at det er Jesus som både er opphavsmann og den som skal fullføre dette i oss.  Det er ikke noe vi må produsere selv, men kun skal gi gode vekstvilkår.  Så får vi be om at Han skal finne gode vekstvilkår i våre liv.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar