tirsdag 27. mars 2018

Verdi


Ja, så visst regner jeg alt som tap sammenlignet med det som er så mye mer verd, kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grunn av Ham har jeg lidd tap på alt, og jeg regner det som søppel, for at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i Ham. Fil 3:8-9

Det fortelles en historie om en mann som samlet på gamle bøker.  En dag møtte han en kamerat som nettopp hadde kastet en gammel Bibel som han hadde arvet av en tante som var død.  ”Den var blitt stygg og den var på et språk jeg ikke forstod,” forklarte han.  ”Det var en kar som het Gutenberg som hadde trykket den.”  ”Er du gal, mann,” sa den første.  ”Du kan ha kastet en av verdens første trykte bibler.  Nylig ble en slik solgt for 10 millioner på en auksjon!” ”Det hadde ikke skjedd med denne.  For en mann ved navn Martin Luther hadde skrevet masse rundt omkring i den på tysk.”  Historien er vel neppe sann, men den illustrerer at noe kan ha stor verdi uten at vi vet det.  Samtidig er det en rekke ting vi setter høyt, som egentlig er null verd.  Det finnes ting som har midlertidig og jordisk verdi, og det finnes noe som har evig verdi.  Frelsen endrer vårt syn på hva som har verdi og hva som ikke er verd noe.  Det du ikke kan få med deg til himmelen, har egentlig liten verdi.  Frelsen er det mest verdifulle vi har, og den kan ikke bli tatt fra oss.  Alt annet blir å regne som skrap.  Men det er noe vi kan få med oss til himmelen, som er av stor verdi.  Det er andre mennesker.  Så la ditt liv og dine ord være slik at de fører mennesker inn i livet med Gud og opp til himmelen, når den tid kommer.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar