lørdag 17. mars 2018

Gud er Gud


Jeg er Herren, det er Mitt navn. Min ære gir Jeg ikke til noen annen, Min pris gir Jeg ikke til utskårne bilder. Jes 42:8

Når vi omtaler Gud, er det ofte som vår far, eller som kjærlig og god.  Det er både rett og riktig, men det er ikke hele bildet.  Gud er også den hellige og allmektige.  Han er dommer og Han er en nidkjær Gud.  Skal vi ha rett gudsbilde må vi se mer av Gud enn Hans kjærlighet.  Vi må også se hvordan han ikke godtar at vi gir ære og pris til andre enn Ham.  Det rammes av Guds dom.  Vi må se at den Gud vi har med å gjøre er en hellig Gud som ikke lar seg spotte.  Det rammes også av Guds dom.  Han er den allmektige, himmelens og jordens Skaper.  Når vi ser hvem Gud er, vil vi fylles med ydmykhet og ærefrykt.  Da blir vi ikke så raske til å anklage Ham eller forsøke å vri på Hans ord.  For vi vet hvem vi har med å gjøre.  Vi vet at Han er den største og den helligste.  Noen ganger kan det virke som om mennesker tenker at Gud er avhengig av oss og vår tro, men det er sant som vi synger i salmen: ”Gud er Gud om alle mann var døde.  Gud er Gud om alle land lå øde.”  Gud er ikke avhengig av noe eller noen.  Han er og vil alltid være.  Men Han elsker oss, og vil gjerne ha selskap med oss i sin hellige himmel.  Det er stort, og det kalles nåde.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar