onsdag 21. mars 2018

Kristus er livet !


For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Fil 1:21

For alle som har tatt imot frelsen, så handler livet om Jesus Kristus.  Kristus er selve livet.  Livet uten Kristus, det som synden hadde makt over, det ble begravd da vi ble døpt, Rom 6:3-4.  Vi fikk legge det gamle livet i dåpsgraven, og så stod vi opp til et nytt liv.  Et liv hvor Kristus er vårt alt.  I dåpen ble vi ikledd Kristus, Gal 3:27.  Han er blitt vårt alt.  Vi vil leve til Hans ære, og i evangeliets tjeneste vil vi dø.  For den troende handler livet om Kristus, men også døden handler om Kristus.  Salme 36:10 sier: ”For hos deg er livets kilde.”  Kilden til alt, er å finne hos Kristus.  Kilden til liv, og kilden til det som er bakenfor livet.  Selv i døden er Han vår kraft og vår kilde.  Mange kristne har opplevd døden som en vinning.  De har lagt bak seg kamp og strid, fristelser og prøvelser, og gått inn i Jesu Kristi evige rike.  For den som har Kristus som livet her, han har også Kristus som sitt liv på den andre siden.  Hvordan er det med deg?  Er Kristus livet for deg, eller er det noe annet du lever for?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar