tirsdag 20. mars 2018

Da kan det skje !


Da de fortsatte bortover veien, kom de til et sted hvor det var vann. Og hoffmannen sa: "Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?" Da sa Filip: "Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje." Og han svarte og sa: "Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn."  Apg 8:36-37

Sannsynligvis er hoffmannen i denne historien den første afrikaner som tar imot evangeliet.  Han satt og leste skrifter som han ikke forstod, men når Filip fikk åpne skriftene for ham, fikk han se frelsen og kjente behovet for å gi hele sitt liv til Jesus Kristus i dåpen.  Derfor spør han om han kan bli døpt, og eventuelt hva det er som kan hindre at han blir døpt.  Fillip, som var opplært av Jesus selv, visste hva som kunne hindre et menneske i å bli døpt; manglende tro.  Derfor sier han at hvis du tror, kan du bli døpt.  Da bekjente hoffmannen sin tro på Jesus Kristus, og dermed kunne han bli døpt.  Troen er forutsetningen for at vi kan følge Jesus i dåpen, og vi vet at troen kommer av forkynnelsen, Rom 10:17.  Når du har hørt forkynnelsen, tatt imot troen og blitt frelst, da er det ikke noe annet som kan hindre deg i å følge Jesus i dåpen enn din egen vilje.  Hvis Han er din Herre, da følger du Ham også i dette.  Tror du, da kan det skje. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar