søndag 25. mars 2018

Det er Gud som står bak


For det er Gud som virker i dere både å ville og å virke for Hans gode vilje. Fil 2:13

Jeg kan huske å ha hørt historier om mennesker som har hatt gode karrieremuligheter og godt lønnet arbeid, men som så ble stoppet av Guds kall.  Deres vitnesbyrd var at de hadde det så bra på alle måter, men så kom Guds kall.  Så ble de sendt til et land langt borte, med giftige slanger, og veier som bare kunne brukes av og til.  Jeg føler meg veldig usikker på om det de opplevde virkelig var Guds kall.  Jeg har møtt andre, som virkelig var kalt av Gud, de kunne ikke reise fort nok.  De var så oppslukt av det som lå foran at hele livet handlet om misjon.  Det var både villighet og glede.  De følte det ikke som noe offer å skulle forlate det de hadde i Norge, for å komme til en helt annen kultur og helt andre levekår.  Jeg er ikke usikker på deres kall.  For Gud virker i oss slik at vi både vil virke for han, og slik at vi faktisk også gjør det.  Det er ikke bare noe vi vil, det er noe vi gjør.  Når Gud kaller, så er ikke det slutten på noe vi likte godt – nei, det er begynnelsen på noe vi ser frem til med glede.  Det betyr ikke at det ikke er utfordrende og vanskelig mange ganger.  Men vi kjenner at vi har noe i oss som driver oss videre.  Dette ”noe” er Gud som virker i oss ”både å ville og virke for Hans gode vilje.”

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar