mandag 5. mars 2018

Baktalelse


Den som i skjul baktaler sin neste, ham vil jeg ødelegge. Den som har stolte øyne og et hovmodig hjerte, ham kan jeg ikke tåle. Salme 101:5

Dette var sterk tale.  Når vi leser i Bibelen om ulike synder som vi skal holde oss borte fra, så er kanskje baktalelsen en av de synder som mange kristne mennesker sliter med.  Å tale nedsettende eller negativt om andre mennesker er alvorlig.  Mennesker som utsettes for baktalelsen opplever ofte at det du eller andre har sagt, forringer deres livskvalitet.  Jeg er vel neppe den eneste som har opplevd at mennesker som har lyttet til baktalelse om meg, ble skeptiske og det som var sagt skapte et anstrengt forhold.  At baktalelsen også var basert på løgn, gjør ikke saken bedre.  Men jeg kan heller ikke si at jeg selv ikke rammes av ordene fra Salme 101, for også jeg har sagt ting jeg ikke skulle ha sagt.  Gjennom vår baktalelse risikerer vi å bryte budet om at vi ikke skal slå i hjel, 2. Mos 20:13.  For vi kan være ansvarlig for at livsgleden forsvinner, og i verste fall kan vi være en av dem som driver fortvile mennesker til drastiske handlinger.  Vi har et ansvar for å bygge opp og velsigne, ikke bryte ned og gjøre livet unødvendig vanskelig for andre mennesker.  Kanskje vi trenger å be om tilgivelse i dag?  Kanskje vi må omvende oss, og be om Guds hjelp til å rense vår tale, slik at vi ikke sårer og ødelegger menneskers livsglede, og dermed rammes av Guds dom. 

Dette er et viktig tema som du finner flere andakter og artikler om her på bloggen.  Jeg anbefaler at du også leser disse:

Skremmende ubibelsk
Baktalelse - hva er det?
Falske nyheter
Bekjenner du andres synder?
Kan du holde på en hemmelighet?

Har du en planke i øyet?
Pass munnen din!
Jeg kjenner deg ikke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar