torsdag 29. mars 2018

En salvet kjerub


Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du vandret blant glødende steiner. Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg. Esek 28:14-15

Hadde det ikke vært for den siste bisetningen her, så skulle man tro at dette handlet om en velsignet Herrens engel.  Kjerubene er i likhet med serafene noen av Herrens engler.  De har ulike betegnelser og rang i den åndelige verden.  Av sammenhengen ser vi at denne salvede kjerub hadde blitt hovmodig. Jesaja 14 omtaler samme engel og kaller ham ”morgenrødens sønn.”  På latin står det Lucifer.  Han opphøyde seg selv, ble hovmodig og ville ha ære.  Han ble kastet til jorden, og vet at han en dag vil bli ført ned til dødsriket, lengst ned i avgrunnens dyp (Jes 14:15).  Hans framtid er i ildsjøen, Åp 20:14.  Han var en Guds engel, men ble en satan.  Satan betyr motstander.  I dag arbeider han for å forføre så mange som mulig, slik at de ikke skal få oppleve den Guds godhet og nåde som vi finner i Jesus Kristus.  Han forblinder de vantros øyne, 2. Kor 4:4.  Han kan opptre som noe pent og hyggelig, som en lysets engel, 2. Kor 11:14, men han er en forfører som villeder.  Det beste vern mot den ondes angrep og forførelse er å holde oss nær til Jesus Kristus, Hans ord og fellesskapet med de andre troende.  Det er her vi finner kraften til å stå imot Guds motstander, når Han kommer til oss. 

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar