søndag 4. mars 2018

Et praktisk kristenliv


Når noen blir fattig blant dine landsmenn som bor i en av byene i det landet Herren din Gud vil gi deg, da skal du ikke være så hardhjertet at du lukker hånden for din fattige bror. 5. Mos 15:7

Bibelen utfordrer oss på alle områder av livet, ikke bare på de åndelige ting.  Nestekjærligheten er et viktig tema i Det Nye Testamentet.  Men også i Det Gamle Testamentet finner vi konkrete praktiske utfordringer til oss troende.  I et samfunn som det norske, hvor det er mye rikdom og velstand, blir det ekstra vanskelig å være fattig.  Man faller fort utenfor de ulike sosiale nettverk.  Her må vi som kristne være spesielt våkne.  Vi skal hjelpe dem som sliter med fattigdom.  Årsaken til fattigdom er ofte sammensatt.  Noen ganger er det rett å støtte økonomisk.  Andre ganger trenger mennesker hjelp for å komme i arbeid.  Noe jeg ser på med bekymring er den utviklingen vi ser i dag i menighetsarbeidet.  Det koster noen kroner for å bli medlem i menighetens barneforening eller ungdomsklubb.  Skal du oppleve en konsert i kirken, må du ofte betale for å komme inn.  En rekke konferanser kan du ikke bli med på, hvis du ikke har betalt en kontingent.  Kanskje vi med dette stenger noen ute?  Det er ikke lett å si at mamma ikke har råd til å betale kr 50,- for at jeg kan bli medlem i ungdomsklubben.  Da er det lettere å ikke bli med.  Slik også for voksne.  Her må vi være våkne som kristne menigheter, så vi ikke skyver noen bort.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar