tirsdag 6. mars 2018

Tro i smått


Den som er trofast i smått, er også trofast i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.  Luk 16:10


Bibelen oppmuntrer til og krever troskap av oss kristne på flere områder av livet.  Vi skal være til å stole på.  Vi skal ikke være ”øyentjenere,” slike som arbeider bare for å bli sett eller når folk ser.  Vi skal utføre vår oppgave og tjeneste med trofasthet, enten oppgaven er i Guds menighet eller på arbeidsplassen.  Når vårt liv en dag er over og vi står foran Kristus etter at vår arbeidsdag er endt, da vil lønningsdagen komme ved Kristi domsstol.  Den som har vært trofast vil få høre av Herren: ”Rett gjort, du gode og trofaste tjener! Du var tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede!” Matt 25:21.  Hvis du sier at du tror på Jesus, men ikke viser trofasthet i arbeidssammenheng, da er du et dårlig vitne om Han du sier at du tror på.  Hvis du mangler trofasthet mot Herren og Hans menighet, vil du også være et dårlig vitne.  Det er din villighet og trofasthet i de små ting som viser om du er til å stole på og om du har det som skal til så Herren kan sette deg over det som er større.  Noen ganger kan det være nyttig å ransake oss selv, prøve å se på vårt eget liv med så nøytrale øyne som mulig, å spørre om det er trofasthet som preger våre liv.  Trofasthet mot Gud, menighet, arbeidsgiver og mennesker som står oss nær.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar