søndag 18. mars 2018

Er du salt ?


Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Matt 5:13

Det er interessant hvordan Jesus sier at vi ”er”, ikke ”skulle/burde være” jordens salt.  Vi har lett for å gjøre denne språklige og teologiske endringen.  Men Jesus gjør det klart at den som tror og har gjort Ham til sin Frelser og Herre er jordens salt.  Historien har vist oss at det er sant.  Gjennom den innflytelsen som kristne har hatt i sine hjem, nabolag, arbeidsliv og politikk har de ved å proklamere Guds vilje med både sitt liv og sine ord, vært lys og salt.  Kristne har bidratt til å bygge opp samfunn over hele verden.  De har bygget skoler og sykehus, avskaffet hedenske lover om barneofringer og konebrenning.  Men ofte har det vært protester.  Når salt treffer sår, blir det en reaksjon.  Det kan svi og føles ubehagelig for den som har sår som må leges.  Men hvis man ikke renser sårene, vil betennelsen ta over.  Dette er aktuelle ord for oss i Norge i dag også.  Vi skal være salt.  Salt har både en rensende og en bevarende effekt.  Vi skal bevare det gode som forkynnelsen av Guds ord har gjort for landet vårt, og så er vi i tillegg både ved ord og i liv rensende salt der det trengs.  Og det skulle ikke være tvil om at det trengs.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar