torsdag 8. mars 2018

Nåde


Han skal igjen ha barmhjertighet med oss, Han skal tråkke våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Mika 7:19

Guds nåde er ikke noe vi bare finner beskrevet i Det Nye Testamentet.  Gjennom hele Det Gamle Testamentet finner vi også Guds nåde klart og tydelig forkynt.  Profeten Mika får i oppdrag av Herren å forkynne at Gud vil ha barmhjertighet med oss.  Når vi tenker på Guds altomfattende nåde, så er det vanskelig å finne ord som beskriver denne nåden.  Uansett hva vi har gjort eller ikke gjort, uansett hvor langt borte vi har vært fra Guds vilje, nåden gjenoppretter og leger forholdet til Gud.  Ordet nåde betyr ufortjent velvilje.  Vi har ikke fortjent denne velviljen fra Herren, men han gir oss den i kjærlighet.  Fordi Han elsker oss høyere enn noe annet, overøser Han oss med sin altomfattende og suverene nåde.  I Joh 1:16 står det: ”Og av Hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.”  Guds barmhjertighet og nåde er det som holder oss oppe, og det er gitt oss i rikt mål.  I 2. Kor 9:8 står det at Gud er mektig til å la all nåde komme til oss i overflod.  Det er alltid nok nåde.  Det er mer enn nok, det er til og med overflod av nåde til deg.  Noe å takke for i dag?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar