fredag 16. mars 2018

Jeg kan ikke tilgi


Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Matt 6:12

Kan du be denne bønnen?  Av og til hører vi mennesker si ”Jeg kan ikke tilgi.”  Kan vi ikke tilgi, da har vi virkelig problemer med bønnen som Jesus har lært oss å be.  I den bønnen ber vi om at vi skal bli tilgitt av Gud, på samme måte som vi selv tilgir våre medmennesker. Det får altså konsekvenser for vårt forhold til Gud, dersom vi ikke tilgir vår neste.  Manglende tilgivelse går med andre ord mest utover deg selv.  For det første så ødelegger det ditt forhold til Gud.  For det andre så skaper det harde hjerter og bitterhet.  For det tredje holder du fast ved den uretten som er begått og du blir aldri fri.  Det står ikke noe sted i Bibelen at du skal behøve å føle noe godt i forbindelse med tilgivelsen.  Tilgivelse er en beslutning du tar fordi du vil tilgi. Tilgivelsen er styrt av viljen, ikke av følelsen.  ”Mener du at jeg skal tilgi faren min?” ble jeg spurt av en som hadde vært utsatt for incest.  ”Det er den eneste veien til å bli fri, men jeg forventer ikke at du skal ha mange gode farsfølelser.”  Det gjorde sterkt inntrykk på muslimene i Indonesia, da noen kristne enker uttalte at de tilgav sine ektefellers drapsmenn.  Nyheten gikk over hele verden, fordi en slik reaksjon er i strid med menneskenaturen.  Men i frelsen fikk vi en ny natur, preget av Guds kjærlighet.  Ikke la et annet menneskes ugjerning mot deg også ødelegge ditt forhold til Jesus.  

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar