tirsdag 13. mars 2018

Overtalende ord


Dette sier jeg for at ikke noen skal bedra dere med overtalende ord. Kol 2:4


Det pågår en åndskamp i denne verden.  Vi ser utslagene av denne kampen både i samfunnet og i våre hjerter.  Det tidspunktet hvor denne åndskampen kommer tydeligst til syne, er når mennesker står på valg i forhold til Jesus Kristus og frelsen.  De kan kjenne at å velge Jesus er det rette, de kan kjenne en lengsel etter Gud i sitt hjerte, men likevel er det så vanskelig.  Det er egentlig veldig enkelt, det handler om å si ja til Jesus, men likevel så vanskelig.  Dette er et uttrykk for åndskampen som pågår i et menneske som er i ferd med å få et nytt liv i Kristus.  Men åndskampen er ikke over med det.  Vi møter den på ulikt vis gjennom hele livet.  Dåpen har det vært mye åndskamp rundt.  Mange kristne ser at dette er noe de skulle ha gjort noe med, men samtidig er det så vanskelig å gjøre noe med det. Åndskampen går også inn i vårt forhold til Bibelen.  Kan den onde få oss til å tvile på Guds ord, vil vi i neste omgang heller ikke forkynne og leve etter Ordet.  Her setter den onde inn mye krefter i vår tid.  Men la ingen bedra deg med overtalende ord.  Rom 16:18 kaller det glatte ord og smigrende tale.  Den onde er en mester til å få sine tanker til å fremstå fristende og rette.  Eva opplevde dette i Edens hage, og vi opplever det i dag.  Men husk: La deg ikke bedra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar