mandag 19. mars 2018

Arbeid og hvile


Og apostlene samlet seg da hos Jesus og fortalte Ham alt, både det de hadde gjort og det de hadde undervist. Og Han sa til dem: "Kom og vær for dere selv på et øde sted, og hvil dere litt!"  Mark 6:30-31

Jesus Kristus har befalt oss å være Hans medarbeidere.  Vi har blitt utrustet med både naturlig evner og nådegaver som Herren forventer at vi bruker i arbeidet for Guds rike.  Men Han kaller oss ikke bare til arbeid, Han kaller oss også til å hvile.  Han som har skapt oss, vet bedre enn noen at vi også trenger å hvile for å hente oss inn og for å kunne være gode arbeidere.  Noen ganger synes jeg det virker som om vi har fordelt arbeid og hvile slik at det er noen som arbeider, så de ofte sliter seg helt ut, mens andre hviler fra kristent arbeid og gjør fint lite.  Noen kjenner seg sikkert igjen i denne beskrivelsen.  Det Jesus sier er at vi skal både arbeide og hvile.  Når apostlene hadde gjort et godt arbeid, så sa Jesus at tiden for hvile var kommet.  Det er ikke Herrens vilje at mennesker skal slite seg ut.  Men det er heller ikke Herrens vilje at noen kristne skal sitte på gjerdet og ikke gjøre noe.  Vi er alle kalt til arbeid og hvile.  Det er dette som er det normale for den som lever med Jesus.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar